HYDRONet 4
zmeny » opravy » novinky
Zde najdete seznam novinek, zmen a oprav, které byly provedeny v programu HYDRONet 4 od okamžiku jeho uvedení na trh dne 02.01.2017.
 

27.11.2019

 
 Úprava modulu BOBO (4.1.2019.331)
 • Oprava funkce procházení objekty modelu při načítání výsledkových souborů PRF

25.11.2019

 
 Úprava HYDRONet kanalizace (4.1.2019.329)
 • Úprava a doplnění nových funkcí kontroly dat (Kontrola dat)
 • Úprava a doplnění nových funkcí výběru dat (Výběry dat)
 • Úprava a doplnění nových funkcí doplnění dat (Dialog funkcí)
 • Možnost zobrazení podélného profilu dle vybrané šablony (pokud je aktivován unEd.LongProfile)
 • Možnost úpravy nivelety podélného profilu automatickými funkcemi (pokud je aktivován unEd.LongProfile)
 • Možnost přímého exportu podélného profiludo formátu (pokud je aktivován unEd.LongProfile)
 • Hromadný export podélných profilů stok do formátu DXF (pokud je aktivován unEd.LongProfile)

25.11.2019

 
 Úprava editoru (4.1.2019.329)
 • Implementace nového objektu pro zobrazení a práci s podélnými profily (unEd.LongProfile)

22.11.2019

 
 Úprava modulu Export (4.1.2019.326)
 • Úprava exportu do formátu EPANET
 • Úprava exportu SHP souborů (uvolněn sloupec SELECTED, aby bylo možné identifikovat vybrané prvky + přejmenování některých sloupců pro anglickou verzi)

22.11.2019

 
 Úprava modulu Import (4.1.2019.326)
 • Úprava načtení extelovských tabulek s geodeticky zaměřenými daty kanalizační sítě (rozšíření typů atypických profilů a jejich zadání)
 • Následná generace atypických profilů dle jejich zadání (universal egg, trapezoid, basket, horseshoe + trapezoid modifikace)

22.11.2019

 
 Úprava HYDRONet voda (4.1.2019.326)
 • Opravy funkcí výběru dat

22.11.2019

 
 Úprava modulu DMT (4.1.2019.326)
 • Doplnění načtení TIN Shape PolygonZ (viz otevřená data na www.geoportalpraha.cz)

22.11.2019

 
 Úprava modulu BOBO (4.1.2019.326)
 • Pokud je nalezena v prostoru GAC, výsledkové soubory MikeUrban PRF jsou načítány pomocí .NET verze assembly DHI.TimeSeries (jinak starou verzí COM dll, pokud je k dispozici)

22.11.2019

 
 Úprava modulu WMS (4.1.2019.326)
 • Úpravy zdrojů dat

15.11.2019

 
 Úprava editoru (4.1.2019.319)
 • Úprava zobrazení a ukládání relačních dat (odstraněno původní omezení hodnot na 3 desetinná čísla)
 • Úprava vnitřních struktur (některé původní funkce přestaly po úpravě struktury 11.06.2019 fungovat)

16.09.2019

 
 Úprava HYDRONet voda (4.1.2019.259)
 • Doplnění funkcí dělení vybraných polylinií potrubí

04.09.2019

 
 Úprava modulu Export (4.1.2019.247)
 • Doplnění exportu formátu DXF - symboly stylu unEd pro bodové a liniové objekty

04.09.2019

 
 Úprava modulu Import (4.1.2019.247)
 • Odstranění diakritiky v názvech (importovaných) tabulek

29.08.2019

 
 Úprava modulu Export (4.1.2019.241)
 • Oprava exportu formátu DXF (specifikace R12)
 • Úprava exportu tematických map do fomátu DXF
 • Oprava exportu natočeného textu do formátu DXF

29.08.2019

 
 Globální úprava editoru a modulů (4.1.2019.241)
 • Úpravy propojení jednotlivých modulů

27.08.2019

 
 Úprava modulu BOBO (4.1.2019.239)
 • Doplnění načtení různých textových formátů pro porovnání časových řad
 • Doplnění zobrazení názvů a typů objektů po načtení výsledkového souboru *.PRF

12.06.2019

 
 Úprava HYDRONet kanalizace (1.1.2019.163)
 • Funkce pro automatickou tvorbu a napojení domovních přípojek z vybraných (vstupních) šachet
 • Doplnění exportu podélného profilu do Podélných profilů kanalizace 5.x o objekty přípojek

11.06.2019

 
 Úprava modulu Import (1.1.2019.162)
 • Import databáze SewerGEMS
 Úprava editoru (1.1.2019.162)
 • Úprava definice struktury HNET4, subtypů kanalizačních šachet a kanalizačních potrubí, a connectivity rules.
 Úprava HYDRONet kanalizace (1.1.2019.162)
 • Změna chování fiktivní šachty (pouze úchyt na potrubí bez jeho rozdělení), zvedení typu domovní přípojky (přes fiktivní šachtu pouze úchyt na potrubí).
 • Funkce pro doplnění výškových dat přípojky dle ČSN 01 3463, příloha K

06.06.2019

 
 DMT (1.1.2019.157)
 • Oprava načtení souřadnic bodů z LandXML (feature Surfaces)

17.05.2019

 
 Úprava modulu Import (1.1.2019.137)
 • Úprava načtení LandXML (načítání feature PipeNetworks)

14.05.2019

 
 Úprava editoru (1.1.2019.134)
 • Implementace jádra nové knihovny podélných profilů (beta verze)

18.04.2019

 
 Úprava editoru a modulů (1.1.2019.108)
 • Opravy implementace vícejazyčného prostředí

28.03.2019

 
 Úprava editoru a modulů (1.1.2019.87)
 • Opravy přihlášení uživatelské licence ke klíči HASP
 • Doplnění/oprava jazykových souborů

01.02.2019

 
 Úprava editoru (1.1.2019.32)
 • Jazykové rozšíření (Angličtina)

24.01.2019

 
 Úprava modulu BOBO (1.1.2019.24)
 • Jazykové rozšíření (Angličtina)

15.01.2019

 
 Úprava HYDRONet kanalizace (1.1.2019.15)
 • Jazykové rozšíření (Angličtina)
 Úprava HYDRONet vodovod (1.1.2019.15)
 • Jazykové rozšíření (Angličtina)

14.01.2019

 
 Úprava modulu Import (1.1.2019.14)
 • Jazykové rozšíření (Angličtina)
 Úprava modulu Export (1.1.2019.14)
 • Jazykové rozšíření (Angličtina)
 Úprava modulu DMT (1.1.2019.14)
 • Jazykové rozšíření (Angličtina)

11.01.2019

 
 Úprava modulu WMS (1.1.2019.11)
 • Jazykové rozšíření (Angličtina)

Historie úprav

 
 Odkaz na starší záznamy - přehled všech změn a oprav
 
  Sweco Hydroprojekt a.s.