HYDRONet 4
zmeny » opravy » novinky
Zde najdete seznam novinek, zmen a oprav, které byly provedeny v programu HYDRONet 4 od okamžiku jeho uvedení na trh dne 02.01.2017.
 

5.9.2017

 
  Oprava editoru (1.1.2017.248)
 • Při vložení nového prvku s přednastavenou hodnotou atributu typu textový řetězec byla hodnota příslušného atributu nastavena na danou textovou hodnotou v apostrofech

14.8.2017

 
 Export do podélného profilu kanalizace (1.1.2017.226)
 • Obdélníkový profil byl chybně převáděn jako obdélník (typ = 4). Takový typ Podélný profil kanalizace zatím (verze 5.5) nezná.

16.6.2017

 
 Oprava v modulu BOBO (1.1.2017.167)
 • Výpočet přetížení (kanalizace) je doplněno o funkci určující typ přetížení (0=nic; 1=průtok; 2=hladina; 3=průtok i hladina)

9.6.2017

 
 Úprava editačního okna podélného profilu (1.1.2017.160)
 • Mřížka je zobrazována pouze v rozsahu výšek podélného profilu

2.6.2017

 
 Úprava menu hlavního okna aplikace (1.1.2017.153)
 • Přidáno menu Nápověda -> Systém info, zobrazuje dialog se základními informacemi o systému včetně informace o požadované a instalované verzi .Net Framework

24.5.2015

 
 Úprava editačního okna podélného profilu ( 1.1.2017.144)
 • Zobrazuje napojené kanalizační úseky v šachtách
 • Fiktivní šachta vykreslena tečkovaně
 Export do podélného profilu kanalizace ( 1.1.2017.144)
 • Fiktivní šachta je vkládána jako lom terénu
 • Úsek napojený do fiktivní šachty je interpretován jako přípojka mimo šachtu

15.5.2017

 
 Oprava editoru (1.1.2017.135)
 • Oprava tvorby kladu listů - v některých případech docházelo k definici obdélníku listu více než dvěma body (správně pouze dva: levý horní a pravý dolní)

3.5.2017

 
 Oprava v modulu BOBO (1.1.2017.123)
 • V některých výsledkových souborech obsahuje identifikátor bodu výpočetní mřížky nejen název objektu (např. název úseku potrubí), ale také informaci o pozici bodu (např. lokace v metrech od počátku úseku potrubí). To způsobilo nepřiřazení příslušného budu do sezamu vyhodnocení, konkrétně se tento fakt projevoval u vyhodnocení průtoku a rychlosti.

28.4.2018

 
 Úprava exportu (1.1.2017.118)
 • Doplnění exportu MikeUrban Simple XML o vypočtené údaje plochy a souřadnic centroidu povodí

27.4.2017

 
  Oprava editoru (1.1.2017.117)
 • Při přejmenování objektu došlo k narušení asociace s propojenými popiskami
 Oprava dialogů HYDRONet (1.1.2017.117)
 • Při přejmenování objektu došlo k narušení asociace s propojenými popiskami

23.4.2017

 
  Úprava v grafickém prostředí (1.1.2017.113)
 • Úprava tisku - doplněn výpočet a upraveno vykreslení tloušťky čáty na základě DPI (tloušťka čáry na displeji obrazovky odpovídá tloušťce čáry vytištěné)

20.4.2017

 
  Úprava editoru (1.1.2017.110)
 • Dialog výběru pomocí atributů - doplněna předdefinovaná funkce výběru duplicitních záznamů podle definice topologie

21.3.2017

 
  Úprava v grafickém prostředí (1.1.2017.80)
 • Možnost zobrazení legend tematických map přímo v grafickém editačním okně (volba v dialogu Systémová nastavení - Zobrazení)
  Úprava v modulu WMS (1.1.2017.68)
 • Úprava natavení hodnoty time-out pro spojení se vzdáleným serverem
  Nové funkce v HYDRONet kanalizace (1.1.2017.80)
 • Nastavení a výpočet křížení kanalizace s inženýrskými sítěmi, včetně zobrazení v editačním okně podélného profilu a následného přenosu do programu Podélný profil kanalizace
 • Editační okno podélného profilu umožňuje zapsat atribut staničení (využitelné např. při vytváření popisky šachty pro stavební situaci) a zapsat tabulku psaného podélného profilu staničení - specifikace šachty - hladina vody
 • Nové volby v Dialogu funkcí - záložka Práce s výběrem
 • Nové možnosti v bloku základních výpočtů
  Nové funkce v HYDRONet vodovod (1.1.2017.52)
 • Nastavení a výpočet křížení vodovodu s inženýrskými sítěmi, včetně zobrazení v editačním okně podélného profilu a následného přenosu do programu Podélný profil vodovodu

2.3.2017

 
  Úprava editoru (1.1.2017.61)
 • Dialog tematických map - možnost importu a exportu definice tematické mapy
  Úprava v modulu DMT (1.1.2017.60)
 • Optimalizace procesu triangulace při načtení bodového pole obsahujícím záznamy stejných bodů
  Úprava v modulu Import (1.1.2017.61)
 • Úprava importu DXF, element TEXT - nově obsahuje také informaci o souřadnicích align, pokud byly definovány

Historie úprav

 
 Odkaz na starší záznamy - přehled všech změn a oprav
 • zatím bez historie úprav
 
  Sweco Hydroprojekt a.s.