HYDROThrix

digitální provozní deník ČOV

 

   

Stručný popis

  Program lze charakterizovat jako digitální obdobu provozního deníku, který umožňuje:
  • jednoduchou a uživatelsky přátelskou archivaci měřených dat o aktuálním stavu objektů čistírny
  • kvantitativní a kvalitativní bilancování funkce ČOV
  • tvorbu periodických výkazů o provozu ČOV

Filozofie tvorby sestav ČOV je založena na využití definované knihovny objektů ČOV. Sestavu je vytvářena interaktivně na obrazovce počítače s využitím ikon objektů. Lze tak dosáhnout výrazné variability při tvorbě uživatelských sestav ČOV.

Každý objekt je definován databázovými tabulkami obsahujícími základní, měřená a vypočtená data. Data lze analyzovat graficky v podobě trendů jednotlivých vybraných veličin ve vlastním grafickém serveru nebo je lze jednoduše exportovat do standardních programů (MS Excel, MS Word).

Program HYDROThrix je vytvořen jako 32-bitová aplikace pro operační prostředí Windows 9X nebo NT. Ke své funkci nevyžaduje žádné dodatečné konfigurace počítače nebo doplňkový software. Jako databázového jádra je použito programu MS Access.

 

   

Základní pojmy

 

Pomineme-li standardní objekty oken, jako jsou menu, nástrojová a informační lišta, obsahuje prostředí programu HYDROThrix dvě pracovní okna (viz obrázek).

Okno pracovní prostředí je místo, kde se odehrává celý děj tvorby sestavy ČOV, to znamená:

  • vkládání objektů z knihovny objektů
  • spojování objektů pomocí spojů
  • úpravy spojů, urovnání objektů

Okno knihovna objektů obsahuje seznam všech dostupných objektů, které lze vložit do okna pracovního prostředí a vytvořit tak sestavu ČOV. Dostupné typy objektů jsou:

Fiktivní objekty Mechanická část Biologická část Kalové hospodářství Víceúčelové objekty
Objekt spojení Odlehčení Aerobní zóna Vyhnívací nádrž Čerpací stanice
Rozdělovací objekt Hrubé česle Denitrifikační zóna Zahušťovací nádrž  
  Jemné česle Anaerobní zóna Strojní zahuštění kalu  
  Lapák písku Regenerační zóna Uskladnění kalu  
  Lis shrabků   Odvodnění kalu  
  Pračka písku   Plynojem  
  Usazovací nádrž      
  Dosazovací nádrž      

Každý objekt má svou grafickou a databázovou složku. Grafické prezentace objektů, tzv. ikony objektů, se zobrazují na pracovní ploše programu. Data k objektům se do databáze vyplňují pomocí dialogů objektů.

 

   

Stáhněte si ...

  Demoverzi programu spolu s dalšími informacemi je možné získat »zde«.