Novinky
   

Na této stránce najdete seznam novinek, popis nových vlastností jednotlivých programů, oznámení o update a další podobné informace. Na hlavní stránku vývoje software a programů WINPLAN jděte »tudy«.

     

Nejnovější informace

 

12.09.2016

Stáhněte si ... 10.11.2016
Podélné profily kanalizace 03.06.2016
Podélné profily vodovodu 03.06.2016
Podélné profily vodních toků 12.09.2016
Prefabrikované šachty 10.11.2016

 

 Stáhněte si ..

 

Sekce pro stahování programů a dokumentace.

 10.11.2016 
 • Aktualizována instalace Prefabrikovaných šachet 11
 12.09.2016 
 • Aktualizována instalace Podélného profilu vodních toků
 03.06.2016 
 • Aktualizovány instalace Podélného profilu kanalizace a Podélného profilu vodovodu
 01.03.2016 
 • Nové instalace Podélného profilu kanalizace a Podélného profilu vodovodu

 

 Podélný profil kanalizace

 

Aktuální verzi Podélného profilu kanalizace (5.5.0.1) je možné si stáhnout z našich stránek.

 03.06.2016 
 • Oprava definičního souboru struktury projektu. Některá nastavení nebyla ve starší verzi (5.0.5.3) povinná, novější povinné nastavení způsobovalo problémy při otevírání projektů uložených starší verzí.
 01.03.2016 
 • Uvolněna verze 5.5.0.1
 • Oprava/úprava importu DXF
 • Novou součástí importu v podélných profilech je import LandXML (export z Civilu). Prozatím pouze pro jednu trasu (prvek alignment s definovaných profilem).
 • Oprava vyhledávání platné licence při instalaci programu do adresáře s mezerami.

 

 Podélný profil vodovodu

 

Aktuální verzi Podélného profilu vodovodu (5.5.0.1) je možné si stáhnout z našich stránek.

 03.06.2016 
 • Oprava definičního souboru struktury projektu. Některá nastavení nebyla ve starší verzi (5.0.6.0) povinná, novější povinné nastavení způsobovalo problémy při otevírání projektů uložených starší verzí.
 01.03.2016 
 • Uvolněna verze 5.5.0.1
 • Oprava/úprava importu DXF
 • Novou součástí importu v podélných profilech je import LandXML (export z Civilu). Prozatím pouze pro jednu trasu (prvek alignment s definovaných profilem).
 • Oprava vyhledávání platné licence při instalaci programu do adresáře s mezerami.

 

 Podélný profil vodních toků

 

Aktuální verzi Podélného profilu vodních toků (1.0.16.256) je možné si stáhnout z našich stránek.

 12.09.2016 
 • Oprava nastavení tisku. V 64bit Windows nebylo možné spustit dialog nastavení tisku.
 • Oprava nastavení výkresu. Při zobrazení dialogu Nastavení výkresu byly počáteční hodnoty zobrazeny v nesouladu se skutečným nastavením.
 • Úprava zobrazení nápovědy. V OS W7 a vyšších nebylo možné zobrazit nápovědu. Do doby zpracování nové nápovědy bude zobrazována digitální verze uživatelské příručky.
 • Úprava zobrazení dialogů. V OS W7 a vyšších nebyly v některých případech správně zobrazovány textové řetězce dialogů.
 • Úprava modulu grafu. V některých případech nebylo možné zobrazit nastavení modulu grafu a v některých případech nebylo možné modul grafu zobrazit vůbec. POZOR: pro možnost zobrazení grafu (zobrazení charakteristik profilu) je vždy nutné spustit výpočet hladin podle průtoku.

 

 Prefabrikované šachty

 

Aktuální verzi Prefabrikovaných šachet 11 (11.16.0.15) je možné si stáhnout z našich stránek.

 10.11.2016 
 • Vložení nového výrobce CS BETON.
 • Aktualizace katalogu Betonika Plus a Prefa Grygov.
 • Aktualizace katalogu Prefa Brno.

 

 Historie

 
 Odkaz na starší záznamy

 

   
  Sweco Hydroprojekt a.s.