Novinky

   

Na této stránce najdete seznam novinek, popis nových vlastností jednotlivých programů, oznámení o update a další podobné informace. Na hlavní stránku vývoje software a programů WINPLAN jděte »tudy«.

Stáhněte si ..

 

Sekce pro stahování programů a dokumentace.

 20.07.2007 (aktualizace 27.05.2008)
 • Internetový update + instalace prefabrikovaných a plastových kanalizačních šachet.
 05.06.2007
 • Aktualizována instalace prefabrikovaných šachet.
 • Aktualizován ceník (přidán nový modul HYDRONetu).
 • Aktualizovány ovladače klíče HASP (podpora pro MS WISTA).
 28.03.2006 (aktualizace 31.01.2012) 
 • Nástroj na aktualizaci programů přes internet. V současné době funkční pro aktuální verze programů HYDRONet a Šachty. Nástroj je nutné stáhnout a rozbalit do adresáře, ve kterém jsou příslušné programy nainstalovány. Pokud program aktualizaci přes internet podporuje, nachází se v menu Nápověda podmenu Aktualizace. Pomocí této položky menu je možné aktualizaci přes internet spustit.
 24.03.2006 
 • Aktualizace uživatelské příručky P.P. kanalizace je k dispozici ke stažení.
 • Aktualizace uživatelské příručky Pref.kan. šachty je k dispozici ke stažení.
 • Uživatelské příručka P.P.vodovodu je k dispozici ke stažení.
 20.02.2006 
 • Aktualizace PP vodovodu (5.0.6.0) je k dispozici ke stažení.
 14.01.2006 (aktualizace 17.03.2006)
 • Aktualizace prefabrikovaných šachet je k dispozici ke stažení. Popis změn je na obvyklém místě.
 04.08.2005 (aktualizace 18.11.2005)
 • Nová verze programu Prefabrikované kanalizační šachty 2005 je k dispozici ke stažení. Doplněny základní informace o programu.
 23.05.2005 (aktualizace 23.11.2009)
 • Nová verze programu HYDRONet 3.0 je k dispozici ke stažení.
 • Program se neustále vyvýjí, viz HYDRONet 3.0
 11.12.2003 
 • Nová verze ovladače klíče a správce síťových licenci.
 13.06.2003 
 • Aktualizován manuál programu Podélný profil kanalizace.
 15.04.2003 
 • Přidán manuál programu Podélný profil vodního toku.
 04.04.2002 
 • založena sekce downloadu souborů pro konfiguraci hardware klíčů HASP
 02.08.2001 
 • možnost downloadu manuálů programů Trasa, Podélný profil kanalizace 4.0, Podélný profi vodovodu 4.0, Kanalizační šachty 2005
 11.12.2001 
 • možnost přímého downloadu opravených souborů některých programů

HYDRONet 3.0

 

Novou verzi programu HYDRONet 3.0 je možné si stáhnout z našich stránek.

 07.11.2007 (aktualizace 17.11.2007)
 23.10.2006 (aktualizace 14.08.2007)
 09.11.2005 (aktualizace 20.10.2006)
 17.10.2005 
 • HYDRONet 3.0 je veden pouze v jedné (dříve plné) verzi
 • Snížení ceny programu a velmi zajímavá nabídka upgrade pro stávající uživatele se zohledněním typu licence staršího produktu a počtu zakoupených modulů (viz stránka obchodních informací)
 11.08.2005 
 • HYDRONet 3.0, v. 1.0.5.
 • Podpora vícejazykového prostředí (aktuálně český, anglický jazykový soubor)
 • Možnost update po internetu
 01.08.2005 
 20.06.2005 
 14.06.2005 
 24.05.2005 
 • Kompletní popis změn a úprav je k dispozici zde.
 23.05.2005 
 • Na výstavě VODKA 2005 bude předváděna zcela nová verze programu.

RAINGen

 

Stránka programu RAINGen.

 04.02.2001 
 • uvolnění BETA VERZE programu (podrobnější informace jsou k dispozici »zde«

Podélný profil kanalizace

 

Aktuální verzi Podélného profilu kanalizace (5.0.5.3) je možné si stáhnout z našich stránek.

 20.09.2004 

 • Opraveno nastavení pravého okraje papíru při tisku na plotru.
 • Doplněn export (formát TXT s oddělovačem "tabelátor") o zobrazení bodových vtoků. Nyní je možné např. v MS Excel vybrat pouze ty objekty, které Vás zajímají.

 09.06.2003 

 • Oprava zadání kóty dna šachty (při změně dna se nepřepisuje název šachty).
 • Oprava zadání podsypů po provedení funkce "krok zpět". Nyní si již program správně pamatuje zadání podsypů.
 • Oprava zobrazení koeficientu v dialogu potrubí. Podle zvoleného typu výpočtu se zobrazuje použitý typ koeficientu pro výpočet rychlostního součinitele.

 08.04.2003 

 • Oprava vykreslení obdélníkového profilu v objektu křížení
 • Oprava vykreslení geologické sondy v objektu křížení
 • Oprava načítání linií z DXF souboru
 • Oprava zobrazení/nezobrazení nástrojového panelu Objekty z nabídky zobrazit

 18.03.2003 

 • Oprava nastavení dna šachty v změně kóty odtoku

 10.03.2003 

 • Oprava načítání nastavení nivelety potrubí

 03.12.2002 

 • Oprava dolní tabulky v části Qskut, pokud se nemění průtok, tak se tabulka nebude dělit
 • Při zadání v přípojce hodnoty Q<0, tak se nebude průtok ani vypisovat v popisu a nebude se ani s průtokem počitat
 • Z menu vypuštěna polozka "Nástroje->Vygenerovat výškové kóty" z důvodu nadbytečnosti.
 • Opraven tisk tloušťky vykresleni objektu. Tloušťka objektu pro tisk je 3.násobek nastevení tlouštky tisku šachet.
 • Sjednocen výpis hodnot při zadání záporné hodnoty:
  V přípojce po zadaní Q<0 (např. -1) se v popisu neuvádí průtok a není zahrnut do výpočtu.
  V přípojce po zadání DN<0 (např. -1) se v popisu neuvádí DN.
  V křížení po zadání DN<0 (např. -1) se v popisu neuvádí DN
  V křížení po zadání dna<0 (např. -1000 - program vypočte záporné dno) se nevykresluje profil křížení.
 • Opraveno vykreslení šipek u značky objektu.
 • Opraveno vykreslení šipky u přívodního potrubí u značky šachty.
 • Opraven export schématu šachty do DXF (nyní vykresleno jako kruh).
 • Opraveno zobrzování nadbytečných dialogů
 • Opraveno zobrazení špatného textu v dialogu prvního objektu
 • Oprava KAN_SEW - prohození kóty přítoku a odtoku u spadišťových šachet.
 • Oprava načítání proměné(HODNOTA - orientace_sachet -> start) VYKRES.INI
 • Oprava znaku <> v textu křížení.

 17.10.2002 

 • zrychleno načítání souborů.
 • opravena chyba při ukládání nastavení velkých souborů
 • přidána indikace odlehlých (mimo rámeček) částí výkresu
 • přidán úchyt (pomocí klávesy CTRL) pro výškovou kótu, poznámku a objekty
 • doplněn nástrojový panel pro objekty
 • doplněn výpočet průtoků podle Manninga a Pavlovského (n=0,014)

 03.07.2002 

Instalace nové verze Podélného profilu kanalizace 5.0 je k dispozici v sekci "Programy ke stažení ..." stránky download. Na téže stránce v sekci "Dokumentace ke stažení ..." je také k dispozici dokumentace

 22.04.2002 

V rámci výstavy VODKA bude uvolněna nová verze programu. Popis jejích nových rysů je k dispozici zde.

 28.02.2002 
 • oprava výpočtu kapacitní rychlosti při změně sklonu nivelety
 • oprava výpočtu kapacitního prlůtoku vejčitých a tlamových profilů pro DN>DN500
 12.06.2001 
 • možnost vyrovnání podélného profilu vybraném úseku
 • automatické ukládání souboru
 • úprava kopírování objektů (nekopírují se srovnávací roviny)
 • po vložení objektu se v příslušném dialogu automaticky označí hodnota staničení (pro rychlejší vkládání dalších objektů)
 25.05.2001 
 • nový způsob vyrovnávání sklonu ve vybraném úseku
 • automatické umístění investice podle zadané hodnoty
 • automatické umístění šachty pod terén podle zadané hodnoty
 04.02.2001 
 • volitelný výpočet kubatur výkopů (od rostlého terénu, od upraveného, od nižšího a od vyššího)

Podélný profil vodovodu

 

Aktuální verzi Podélného profilu vodovodu (5.0.6.0) je možné si stáhnout z našich stránek.

 20.02.2006 

 • (-) Opraveno padání programu při práci s dialogem Potrubí.

 28.04.2004 

 • Doplněn import podélného profilu s výpočetního programu ODULA.
 • Doplněna ochrana soubou při sdílení.

 03.02.2004 

 • Oprava nastavení pravého okraje při tisku na plotru.

 09.06.2003 

 • Oprava zadání podsypů po provedení funkce "krok zpět". Nyní si již program správně pamatuje zadání podsypů.
 • Oprava zobrazení typů objektů. Nyní jsou jsou jména následujících objektů správně přiřazena k odpovídající značce.
  - hydrant podzemní jako výpust,
  - hydrant nadzemní,
  - hydrant nadzemní jako vzdušník,
  - hydrant nadzemní jako výpust.

 08.04.2003 

 • Oprava vykreslení obdélníkového profilu v objektu křížení
 • Oprava načítání linií z DXF souboru
 • Oprava zobrazení/nezobrazení nástrojového panelu Objekty z nabídky zobrazit

 10.03.2003 

Instalace update Podélného profilu vodovodu 5.0.4.4 je k dispozici v sekci "Programy ke stažení ..." stránky download.

 • Oprava načítání nastavení nivelety potrubí

 17.10.2002 

 • zrychleno načítání souborů.
 • opravena chyba při ukládání nastavení velkých souborů
 • přidána indikace odlehlých (mimo rámeček) částí výkresu
 • přidán úchyt (pomocí klávesy CTRL) pro výškovou kótu, poznámku a objekty
 • řidáno nastavení vykresléní popisu výškového bodu

 22.04.2002 

V rámci výstavy VODKA bude uvolněna nová verze (5) programu. Popis jejích nových rysů je k dispozici zde.

 12.06.2001 
 • možnost vyrovnání podélného profilu vybraném úseku
 • automatické ukládání souboru
 • úprava kopírování objektů (nekopírují se srovnávací roviny)
 • po vložení objektu se v příslušném dialogu automaticky označí hodnota staničení (pro rychlejší vkládání dalších objektů)
 25.05.2001 
 • nový způsob vyrovnávání sklonu ve vybraném úseku
 • automatické umístění investice podle zadané hodnoty
 04.02.2001 
 • úprava délky popisu investic na 30 znaků
 • automatické vkládání investic a nivelety potrubí

Kladečské schema vodovodu

 

Novou verzi programu Kladečské schema vodovodu je možné si stáhnout z našich stránek.

 20.03.2003 
 • Oprava spouštění programu pod jiným uživatelským účtem

Podélný profil vodních toků

 

Novou verzi programu PPVT (1.0.0.1) je možné si stáhnout z našich stránek.

 19.05.2003 
 • Opraveno zadávání liniových objektů.
 31.08.2002 
 • Program byl uvolněn k prodeji.
  Sweco Hydroprojekt a.s.