Podélné profily verze 5

Nové společné rysy pro PP kanalizace a vodovodu

 

   

Novinky

 
 • Seznam
 • Krok zpět (a krok opakovat) při práci s podélným profilem.
 • Nezávisle (na rozdíl od Autocadu) lze provádět i kroky zpět na práci s lupou.
 • Upraveno vkládání prvního objektu
 • Přidány klávesové zkratky pro práci s obrazem (posunování, zvětšování atd.)
 • Kompletně přepracován export do DXF
 • Program pracuje se šablonami obdobným způsobem jako Microsoft Office
 • Přidány nové objekty „číslo parcely – název ulice“, „číslo povodí“ a „sonda“
 • Přidána možnost uživatelského popisu
 • Nová funkce pro vložení výškové kóty („kachny“)
 • Import trasy z formátu DXF (včetně výhod trojrozměrného formátu souřadnic)
 • Volba zobrazení hladiny pro ustálené proudění
 • Vložení nádrže (odtok vody je nade dnem)
 • Automatické vkládání nivelety pod terén na základě globálního nastavení
 • Vykreslení řezu křížením i pro vejčité a obdélníkové profily
 • Při změně nivelety pomocí myši je nyní zobrazena hloubka výkopu
 • Zadání souběhu je nyní rozšířeno o zadání „skutečného“ tvaru souběhu
 • Možnost zadání výtlaku ve vybraném úseku
 • Export části podélného profilu do nového souboru
 • Export podélného profilu do internetového formátu SVG (pod. profil je možné si prohlednout v MS Internet Exploreru a Netscape Navigatoru)
 • Načtení trasy z digitálního modelu terénu Atlas
 • Načtení trasy z textového souboru
 • Náhled načtené trasy v samostatném okně
 • Každý dialog objektů má tlačítka pro listování
 • Rozšířené funkce pro testování zadaného podélného profilu (např. upozornění na střet z křížením)
 • Export psaného podélného profilu
 • Nastavení tloušťek čar pro tisk na tiskárně
 • Vložení rozpisky (případně libovolného souboru) pomocí funkce OLE
 • Zaokrouhlení staničení na centimetry
 • Uživatelská konverze lomu terénu na šachtu
 • Novým formátem programu je univerzální standard XML

 

   

Termín

  Nové verze podélných profilů vodovodu a kanalizace budou k dispozici v terminu výstavy VodKa.