Podélný profil kanalizace

Stručný popis

 

Modul Podélný profil kanalizace slouží k definici, tvorbě, úpravám, výpočtům a vykreslení podélných profilů stokových sítí v prováděcím stupni podle ČSN.

Program Podélný profil kanalizace je aplikací určenou projektantům kanalizačních stok schopnou prezentovat podélné profily stok podle jejich zadání. Výpočty rychlostí a plnění v potrubí jsou prováděny podle vztahu White-Colebrooka.

 

   

Základní pojmy

 

Základní vstupní údaje do modulu Podélný profil kanalizace (x,y,z souřadnice) mohou být zadávány přímo z klávesnice, pomocí myši nebo načtením dat z modulu TRASA. V zadávací tabulce je možné vkládat i další libovolné doplňující informace do podélného profilu (např. katastry, parcelní čísla,informace o kulturách, povrchu pozemků, křížení s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, informace o objektech na stoce, údaje popisující materiál a profil potrubí, tvar výkopu pro ukládání potrubí).

Vzhled výkresu lze snadno přizpůsobit požadavkům uživatele. Jde zejména o vertikální umístění popisů a výšku a typ písma. To například znamená, že z Prováděcího profilu určeného pro stavbu lze vytvořit Přehledný podélný profil vypuštěním některých tabulek a změnou popisu. Rovněž text popisu (např. srovnávací rovina) lze změnit a tím vyrobit cizojazyčnou verzi. Takový výkres lze pak uložit jako šablonu pro vícenásobné použití.

Výstup je možné prezentovat v textové i grafické formě. Textová forma obsahuje přehlednou tabulku všech zadaných údajů a výpočet kubatur zemních prací. Ke grafickému vykreslení podélného profilu si uživatel může volit libovolné měřítko, přičemž výkres je možné exportovat v DXF formátu, nebo ho přímo vytisknout na plotteru či na tiskárně. Výkres podélného profilu má všechny náležitosti výkresové dokumentace a vypadá podobně jako podélný profil vodovodu.

 

   

Stáhněte si ...

  Demoverzi programu spolu s dalšími informacemi je možné získat »zde«.