Podélný profil vodovodu

Stručný popis

 

Modul Podélný profil vodovodu slouží k definici, tvorbě, úpravám, výpočtům a vykreslení podélných profilů vodovodů v prováděcím stupni podle ČSN.

Program Podélný profil vodovodu umožňuje výběr ze široké nabídky délkových měřítek, zavedení uživatelského popisu kultur, zavádí různé typy investic, umožňuje uživatelsky definovat srovnávací rovinu, měnit sklon v úseku přímo z hlavního menu, zadávat sklon ve zvoleném úseku, uživatelský popis provozních objetů na trase atd.

 

   

Základní pojmy

 

Základní vstupní údaje do modulu Podélný profil vodovodu (x,y,z souřadnice) mohou být zadávány přímo z klávesnice, pomocí myši nebo načtením dat z modulu TRASA. V zadávací tabulce je možné vkládat i další doplňující informace do podélného profilu - katastry, parcelní čísla, geologické sondy, informace o kulturách, povrchu pozemků, křížení s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, informace o objektech na řadu, údaje popisující materiál a profil potrubí řadu, tvar výkopu pro ukládání potrubí.

Výstup je možné prezentovat v textové i grafické formě. Textová forma obsahuje přehlednou tabulku všech zadaných údajů a výpočet kubatur zemních prací. Ke grafickému vykreslení podélného profilu si uživatel může volit zcela libovolné měřítko, přičemž výkres je možné exportovat v DXF formátu, nebo ho přímo vytisknout na plotteru či na tiskárně. Výkres podélného profilu má všechny náležitosti výkresové dokumentace a vypadá podobně jako podélný profil kanalizace.

 

   

Stáhněte si ...

  Demoverzi programu spolu s dalšími informacemi je možné získat »zde«.