Podélný profil vodních toků

Stručný popis

 

Modul Podélný profil vodních toků slouží k definici, tvorbě, úpravám, výpočtům a vykreslení podélných profilů vodních toků podle ČSN.

Program Podélný profil vodních toků je aplikací schopnou prezentovat podélné profily vodních toků a objekty na nich podle jejich zadání. Umožňuje editovat příčné profily a prezentovat i vypočtené/improtované informace o hladinách v nich. Výpočty probíhají na základě ustáleného rovnoměrného proudění na základě jednoduché rovnice Q=S*v, přičemž výpočty rychlostí jsou prováděny podle Maningovy rovnice.

 

   

Základní rysy

  Program Podélný profil vodních toků má následující hlavní rysy:
  • Poskytuje funkce pro vkládání a úpravy liniových objektů typu levá a pravá hráz, úprava dna a povrch zakrytí a bodových objektů různých typů (například zaústění, úprava) včetně jejich značek.
  • Umožňuje úpravy nastavení a vzhledu projektu na úrovni logických celků (např. levý břeh je logickým celkem a úpravy se vztahují na popisující návěští, čáry definující tvar i na popis výšek v jednotlivých příčných profilech.
  • Podporuje automatickou generaci tabulky sklonových a délkových poměrů a poloautomatickou (se zásahem uživatele) tvorbu tabulek území, povrchu území a parcelních čísel.
  • Umožňuje editaci příčných profilů zdrojových dat (PP koryta) i jednotlivých liniových objektů.
  • Podporuje export do formátu AutoCAD DXF a funkci tisku na libovolný formát papíru libovolné tiskárny podporované operačním systémem.
  • Umožňuje vložení rozpisky (případně libovolného souboru) pomocí funkce OLE.
  • Podporuje krok zpět (a krok opakovat) při práci s podélným profilem.
  • Umožňuje nezávisle (na rozdíl od Autocadu) provádět i kroky zpět na práci s lupou.