Prefabrikované kanalizační šachty

Stručný popis

 

Modul Prefabrikované kanalizační šachty je úzce svázán s modulem Podélný profil kanalizace. Umožňuje navrhovat vodotěsné kanalizační šachty s tloušťkou stěny 120, 135 nebo 150 mm nebo šachty s tloušťkou stěny 90 mm, které jsou vhodné do míst, kde se nevyskytuje hladina podzemní vody. Šachty mají vnitřní průměr 800, 1000, 1200 nebo 1500 mm a odpovídají ČSN EN 1917.

V nových verzích programu jsou aktualizované katalogy prefabrikátů od firem B&BC, BeToniKa Lobodice, Betonika Plus, Best-Beta, Eurobeton, Kamena Brno, Prefa Brno, Prefa Grygov, Skanska, Zábojník a Vodeko(SK).

 Rozsah použití programu 

Kanalizační šachty dle normy ČSN EN 1917 je možné navrhovat pro kanalizační řády od profilu DN 100 až DN 1300 (včetně vejčitých profilů) jako revizní, koncové, spojné i lomové, v omezeném rozsahu i jako šachty spadišťové.

 

   

Základní pojmy

 

Všechny potřebné vstupní údaje je možné jednoduše vložit v dialogových oknech, nebo načíst z modulu Podélný profil kanalizace a pouze projekčně upravit detaily.

Na základě volby výrobce a po zadání požadovaných údajů je sestava šachty z jednotlivých prefabrikátů a poklopu složena automaticky (uživatel volí typ šachet a jejich umístění spolu s dalšími konstrukčními detaily). Pokud uživatel hodlá z jakéhokoliv důvodu předdefinovanou sestavu pozměnit, může k tomu využít dialogového okna "ruční editace".

Tiskovým výstupem programu je vzorový výkres sestavy šachet. Tisknout lze i tabulky s rozměry jednotlivých prvků, tabulky navržených sestav šachet a tabulky s potřebnými údaji pro šachtová dna. Tyto tabulky obsahují veškeré údaje nutné k realizaci projektu. Posledním výstupem je sumarizační objednávka, která obsahuje veškeré údaje potřebné k objednání jednotlivých dílů u zvoleného výrobce či distributora.

Pro některé výrobce je dostupná i funkce ceníku (Skanska, Prefa Brno), umožňující pro zadané šachty udělat cenovou kalkulaci pro všechny soubory, případně pro jednotlivé šachty.

Existuje plná verze programu (má nově i funkci pro export dat do formátu CSV (Coma separated value)) a volná verze (je distribuována výrobci).

 

   

Stáhněte si ...

  Demoverzi programu spolu s dalšími informacemi je možné získat »zde«.