TRASA

Stručný popis

 

Program TRASA je základním modulem systému WINPLAN. Program umožňuje vložení, případně načtení potřebných geodetických údajů o liniové stavbě a jejich zpracování do tvaru vhodného pro podélné profily i pro výkresy situací.

 

   

Základní pojmy

 

Vstupními daty mohou být údaje o vrcholových i mezilehlých bodech polygonu v pravoúhlých souřadnicích, v polárních souřadnicích (jižníky), údaje ve tvaru staničení a vrcholových úhlů, nebo jejich libovolná kombinace. Souřadnice polygonu lze vkládat i přímo z geodetického zaměření. Modul TRASA umožňuje i spolupráci s digitálním modelem terénu DMT, který obsahuje bodové pole terénu např. ve formě tachymetrického plánu. Podélný profil terénu, tj. průsečíková křivka terénu se zadaným polygonem, je potom z modulu TRASA převeditelný do Podélných profilů vodovodu, kanalizace a SITUACE. Kontrolu vstupních dat je možné provádět jak v dialogových oknech, tak s využitím grafického zobrazení.

Programový modul TRASA umožňuje výstupy v textové i grafické podobě. Ke grafickým výstupům o směrovém a výškovém vedení trasy, resp. k podélným profilům (kladečským schématům), lze vytisknout i číselné hodnoty vstupních a výstupních údajů. Hlavním výstupem programu však je vstupní soubor dat (staničení, kóty terénu) pro navazující moduly Podélný profil vodovodu nebo kanalizace.

 

   

Stáhněte si ...

  Demoverzi programu spolu s dalšími informacemi je možné získat »zde«.